Blog van Oda

Weblog

Posted by admin on  16 maart 2017

Hier komt straks mijn nieuwe weblog  

BELEIDSPLAN Het Beleidsplan Dierenhulpcentrum 2017-2027 beschrijft het beleid over de gehele linie. Niet alleen ten behoeve van schenkers, donateurs en sympathisanten, maar ook ten behoeve van de belastingdienst, die immers van een Algemeen Nut Beogende Instelling of ‘ANBI’ een actueel beleidsplan nodig heeft met: een verantwoording van de werkwijze, de manier van geld werven, het beheer van het vermogen en